Η διεύθυνση για το Portal της Revma Plus έχει αλλάξει.

Η νέα διεύθυνση(link) είναι:


Http://portal.revmaplus.net